2020. január 1-jétől lépett hatályba a szakképzés új rendszerét összefoglaló törvény, a „2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről”, majd 2020. február 7-én megjelent és 2020. február 15-től hatályos a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet.

Szakképzés újragondolva

INTERJÚ ÖRDÖG NÓRÁVAL,
A BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZAKKÉPZÉSI IGAZGATÓJÁVAL

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara eddig is kiemelt szerepet töltött be a tanulóképzés területén. Az előttünk álló változásokról a köztestület szakképzési igazgatója, Ördög Dóra adott tájékoztatást.

Az említett jogszabályok átalakítják a magyar szakképzés rendszerét, magukba olvasztották az előző rendszert szabályozó törvényeket, rendeleteket. Teljesen új struktúra került kialakításra, amely 2020. szeptember 1-jét követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre. A gyakorlati oktatóknak mind a két rendszer előírásaival és szabályaival tisztában kell lennie. Az átmeneti időszakban, a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszonyban lévő tanulók gyakorlati oktatása – az Szkt. átmeneti rendelkezései alapján – a régi, 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről alapján kerül lebonyolításra. A Szakmajegyzékben szereplő szakképesítéseket, az úgynevezett alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet majd tanulni, szakképző iskolákban vagy technikumokban.

Szakképző intézmények új típusai és jellemzői

A szakképző intézményeknek 2 fő típusa lesz:
az érettségire és szakmai vizsgára felkészítő technikum
és a szakmára felkészítő szakképző iskola.

A megváltozó szakképzési rendszerben a képzés első időszakában a rokon szakmákban közös ágazati alapismereteket lehet majd elsajátítani. Az alapozó képzés után egy ágazati alapvizsga letételét követően kell a tanulóknak választaniuk a tanulható rokonszakmák közül.

 • A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. A technikumnak tehát a) az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára felkészítő, valamint a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást vagy munkába állást elősegítő, illetve b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő, a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van. A technikum kizárólag érettségi vizsgára történő felkészítést folytathat. Az ilyen felkészítésnek két évfolyama van, és az a nappali rendszerben nem szervezhető meg.
 • A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban szakképzési munkaszerződés keretén belül. A szakképző iskolának tehát a) az adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és szakmai oktatást magában foglaló, illetve b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő, a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van.
 • Azok a felnőttek, akik szakmát szeretnének tanulni, kétéves szakképző iskolai vagy technikumi képzésekre jelentkezhetnek, 25. életév alatt akár nappali tagozatra is. Két szakma megszerzése továbbra is lehetséges ingyenesen, de a 2. szakképesítést már csak esti vagy levelező rendszerben, munka mellett lehet megszerezni.

 

Szakmai gyakorlati képzés elsősorban duális képzőhelyeken

A szakmai gyakorlati képzés duális képzőhelyeken lesz szakképzési munkaszerződéssel, amelyre a munka törvénykönyvét kell alkalmazni bizonyos eltérésekkel. A gyakorlati képzésre alkalmas gyakorlati képzőhelyeket továbbra is a területi gazdasági kamarák tartják nyilván és ellenőrzik a képzés minőségét. Az eddigi együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés megszűnik.

Szakmatanulás ösztönzése pénzbeli juttatásokkal

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

 • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat ide-
  jén ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
 • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
 • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

Változik az oktatók jogállása

A törvény szerint a szakképző intézmény alkalmazottja az eddigi közalkalmazotti státusz helyett munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állhat, a szakképzésben a tanárok a törvény alapján oktatóknak minősülnek, foglalkoztatásuk a munka törvénykönyvének hatálya alá kerül.

Változások bevezetése

 • A változásokat a 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben vezetik be.
 • Az új szakképzési törvény 2020. január 1-től hatályos, a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos rendelkezései azonban csak 2021. január 1-től.
 • Tehát a jelenleg tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással rendelkező tanulók tanulószerződései vagy együttműködési megállapodásai kifutó jelleggel érvényesek, rájuk az előző törvény szabályozásai vonatkoznak, ahogy az ezzel kapcsolatos juttatások és elszámolási szabályok is 2021. január 1-ig.